Znamenia zverokruhu

3Charakteristika každého znamenia hovorí o črtách a vlastnostiach človeka. Už staroveké kultúry čítali svoje osudy z hviezd a táto viera v moc hviezd ovláda ľudstvo dodnes. Hlavnou silou všetkých dejov je Slnko. Práve vďaka umiestneniu Slnka v čase narodenia človeka sa dokážeme dozvedieť viac o črtách a vlastnostiach konkrétnej osobnosti. Dátum narodenia môže o človeku mnoho vypovedať. Skutočnosti, ktoré súvisia s časom a dátumom narodenia znamení sa stávajú jedným celkom, ten nazývame charakteristikou znamenia zverokruhu.  Astrológia vie opísať človeka, jeho vlastnosti, pozitívne i negatívne črty, znaky či jeho charakter veľmi podrobne a naozaj do konkrétnych detailov.  

Rozdelenie znamení zverokruhu podľa elementov 

Veľmi všeobecne  sa dajú opísať jednotlivé charakteristiky každého znamenia zverokruhu aj na základe jeho elementu. Každý z týchto elementov má hlbokú históriu. Už od dávnych čias ľudstvo vnímalo tieto elementy, pretože prostredníctvom živlov – zem, vzduch, oheň a voda sa snažilo pochopiť matku prírodu a to čím sme obklopení. Zem potrebuje pre svoje správne fungovanie vodu, voda poskytuje zemi živiny, aby ona poskytla úrodu, zrodila život a energiu. Svetlo energii života dáva oheň, ten zas pre svoj život potrebuje vzduch. Prepojenia, ktoré prezentuje príroda sú úzko späté. Človek ako súčasť prírody by mal mať na pamäti tieto prepojenia, a predovšetkým ich udržiavať v rovnováhe. 

Tak ako musíme v rovnováhe udržiavať prírodu, sa musíme starať o správne fungovanie energií, ktoré podstatne zasahujú život každého znamenia. Tieto elementy sú nevyhnutné pre existenciu života, spolu vytvárajú energiu, ktorá môže prinášať plusy, ale aj mínusy, a to najmä vtedy, ak s touto energiou nesprávne pracujeme.  Poznáte, ktorý element vládne vášmu znameniu?  

OHNIVÉ znamenia - baran, lev a strelec sa vyznačujú vášnivou energiou, temperamentnosťou, spontánnosťou, odvahou, nezávislosťou, ale aj výbušnosťou, dominanciou, pýchou, bývajú zameraní viac na seba.  OHEŇ predstavuje vzrušenie, intenzitu, vitalitu. Keď sa pozrieme na VZDUŠNÉ znamenia - blíženci, váhy a vodnár, hovoríme o inteligentných ľuďoch so silnými komunikačnými zručnosťami a s diplomatickým uvažovaním. VZDUCH v astrológii predstavuje spoločenskosť a intelekt. Oheň a vzduch sú AKTÍVNE živly – sú viac asertívne, energiu prejavujú bez výhrad.

Spoločnými črtami ZEMSKÉHO znamenia - býk, panna a kozorožec sú praktickosť a spoľahlivosť, stoja nohami pevne na zemi, zameriavajú sa na hmatateľné veci a vyznačujú sa silným logickým myslením. ZEM vnímame ako dôvtip, schopnosť posúvať veci vpred, stabilitu. Ľudia VODNÉHO znamenia – rak, škorpión, ryby sú vnímaví, intuitívni, citliví, emotívni a dôraz kladú na vzťahy, zaujímajú sa o veci tajomné. VODA predstavuje emócie a intuíciu. Voda a zem sú PASÍVNE živly – sú viac pasívni, energiu smerujú do svojho vnútra, neprejavujú sa impulzívne.

Znamenia delíme podľa polarity na mužské a ženské 

Vzdušné a ohnivé znamenia sú MUŽSKÉ – chcú vládnuť, určovať, rozhodovať, na krízy reagujú aktívne. Vodné a zemské znamenia sú ŽENSKÉ, tie vedia počúvať, prijímať, podriadiť sa, krízové situácie riešia pasívne, vyčkávaním. Mužské znamenia majú pozitívnu, teplú energiu, tie ženské zas majú energiu negatívnu, chladnú. Tieto energie sú tiež známe ako Yin a Yang. Negatívne Yin  znamenia sú viac introvertné, subjektívne a vnímavé.  Pozitívne Yang znamenia sú viac extrovertné, objektívne a sebavedomejšie.  

Modalita znamenia 

Z hľadiska modality, alebo kvality (akoby sme mohli v prípade rozdelenia znamení povedať) delíme znamenia na KARDINÁLNE, PEVNÉ a POHYBLIVÉ. V kombinácii so štyrmi elementmi oheň, vzduch, voda, zem nám vznikajú rôzne kombinácie energií, vlastností, charakteristických čŕt, ktoré prislúchajú danému znameniu zverokruhu. KARDINÁLNA MODALITA je príznačná pre obdobia, kedy začínajú ročné obdobia, súvisia teda s príchodom niečoho nového. Kardinálna modalita teda dáva svojim znameniam silu posúvať veci vpred, veci začínať, iniciovať. Ľudia s kardinálnou modalitou sú podnikaví, dobrodružní, dokážu prijímať zmeny. PEVNÁ MODALITA odovzdáva znemeniam stabilitu, rozvahu. Vyplýva to z časového hľadiska, ide o obdobie, kedy je ročné obdobie stabilné, energia je nemenná, nič nezačína a nekončí. Tieto znamenia sú preto neoblomné, sústredené, symbolizujú stabilitu, mávajú problém s prijímaním zmien. POHYBLIVÁ MODALITA – blíženec, panna, strelec, ryby - znamená pre svoje znamenia silnú flexibilitu, prispôsobivosť, s ľahkosťou prijímajú akékoľvek zmeny.  Súvisí to s ukončením ročného obdobia a príchodom obdobia nového. Typické sú vlastnosti ako zhovorčivosť a nezávislosť.  

Poznanie svojho znamenia a jeho silných, či slabých stránok je podstatné 

Zistiť viac o sebe, alebo o ľuďoch, na ktorých nám záleží. Poznať, čo od človeka očakávať. Aj to umožňuje astrológia. Charakteristika znamenia totiž súvisí s osobnostnými črtami človeka. Tvrdohlavý ako baran, bojovný ako lev, nerozhodné váhy – sú tieto tvrdenia pravdivé? Zistite charakteristiky každého znamenia zverokruhu. Pomáhajú nám uvedomiť si seba samého,  dávajú nám vedieť ako znamenia vplývajú na tie ostatné, ako ovplyvňujú život okolo nás. Ak poznáte dátum narodenia človeka, dokážete sa o ňom dozvedieť všetko dôležité, vďaka tomu, čo o čom vypovedá charakteristika jeho znamenia. Astrológia pozná 12 znamení, astrologický rok s príchodom prvých jarných lúčov otvára znamenie barana a uzatvára ho znamenie rýb. 

BARAN – ARIES, 21. marec – 20 apríl, element OHEŇ, vládnuca planéta MARS, modalita KARDINÁLNA, energia YANG  

Ľudia narodení v znamení barana sú energickí, vášniví, iniciatívni, majú vodcovské vlastnosti. Je to mimoriadne energické znamenie a osoby, ktoré dokážu túto energiu nasmerovať správnym smerom, môžu dokázať v živote veľké veci. Sú inšpiratívni a život si vedia užívať plnými dúškami.  Oheň ako životný element má na znamenie barana veľký vplyv. Okrem tých pozitívnych vlastností sa však môže prejavovať aj negatívne. Barani môžu byť impulzívni, najmä ak element ohňa nedokážu správne vyvážiť. Vtedy sa môžu ľudia vyznačovať nestálosťou, agresiou či nezodpovednosťou. Ak svoj element správne nasmerujú, môže sa stať nástrojom pre naplnenie ambícií. Vládnucou planétou pre barana je Mars. Ovplyvňuje baranove vlastnosti ako odvahu a silu. Pri nestabilnom postavení planéty Mars v čase narodenia môžu prevládať vlastnosti ako nestálosť, nervozita až agresia, naopak v dobrom umiestnení planéty Mars v čase narodenia je človek silnou osobnosťou s vodcovskými vlastnosťami. Vďaka pôsobeniu Marsu je baran sebavedomý, otvorený novým veciam, vyznačuje sa silným odhodlaním a svoje ciele presadzuje s vášňou. Ľudia narodení v znamení barana sú vitálni, vytrvalí a majú pozitívny vzťah k športu, prejavujú sa dominanciou a nemajú radi prehry.   

BÝK – TAURUS, 21. apríl – 20 máj, element ZEM, vládnuca planéta VENUŠA, modalita PEVNÁ, energia YIN  

Býk je podľa astrológie považovaný za zemské znamenie zverokruhu. Energia zeme pomáha býkovi s koncentráciou, element zeme vplýva na prístup býka k sebe samému i k celkovému životu. Táto energia je trvalá, stála, nemení sa, je pevná, čo pramení v dátume narodenia býka.  Pevné znamenie je narodené v čase, keď je istá časť roka stabilná, kedy nič neprichádza ani neodchádza. Pri býkovi je to obdobie jari. Ľudia narodení v znamení býka kladú dôraz na bezpečnosť, istotu, stabilitu, pričom sú veľmi inštinktívni a prirodzení. Materializmus  v ich živote je úzko spojený s potrebou zabezpečiť rodinu a milovaným dopriať pohodlie a istotu. Vďaka pevnej energii ide o silných a sebaistých jedincov, sú trpezliví a vytrvalí. Vyznačujú sa túžbou vytvárať dlhodobé hodnoty, medzi ich ciele patrí bezpečie a dosiahnutie životných predsavzatí. Býk je uznávaný pre svoj zmysel pre spoľahlivosť. Vládcom pre býka je Venuša, teda planéta lásky, vďaka čomu sú nositelia tohto znamenia romantickí, vášniví a milujúci. Pozitívnymi črtami sú zmyselnosť a vášeň. Býk vďaka vplyvu Venuše zbožňuje pohodlie a potešenie. Venuša tiež ovplyvňuje prístup býka ku vzťahom a láske. Vo vzťahoch vyžaduje istotu, niekedy má problém otvoriť svoje srdce iným. Ak si dôveru býka získate, spoznáte oddanosť, dôveryhodnosť, čestnosť a získate priateľa či partnera. Medzi negatívne vlastnosti patrí lenivosť, ľudia narodení v znamení býka môžu byť tiež tvrdohlaví, na druhej strane sú vytrvalí a odolní voči zmenám, ktoré nemajú radi. Ak býk niečo zmení, ide o postupný a hlavne premyslený krok.  

BLÍŽENCI – GEMINI, 21. máj – 21. jún, element VZDUCH, vládnuca planéta MERKÚR, modalita POHYBLÍVÁ, energia YANG 

Z hľadiska astrológie a rozdelenia zverokruhu je blíženec znamenie vzdušné. Typická pre blížencov je komunikatívnosť, múdrosť a inteligencia, vyznačujú sa spoločenskou povahou, vyhľadávajú blízkosť iných, sú veľmi vnímaví, prispôsobivý a šľachetní. Ľudia narodení v tomto znamení sa charakterizujú obrovskou schopnosťou zdokonaľovať sa a neustále sa vzdelávať. Blíženec je veľmi optimistické znamenie a má dobrý  zmysel pre humor. S ľahkosťou prijíma zmeny, vie sa im rýchlo prispôsobiť. Flexibilne reaguje na zmeny  aj preto, že blížencova sezóna prichádza spolu so zmenou ročného obdobia, s ukončením jari a nástupom leta. Blíženci sú prirodzene zvedaví, v spoločnosti sú obľúbení, prirodzená im je radosť z blízkosti ostatných ľudí. Vládnucou planétou pre blížencov je Merkúr, ktorý sa z hľadiska astrológie považuje za planétu komunikácie. V dobrom postavení  dáva blížencovi značné komunikačné zručnosti, pôsobí na rozumové nastavenie i na jeho zmysly. Ľudia narodení v znamení blížencov majú značný temperament, ktorý sa prejavuje už v toľko spomínanej komunikácii aj vo vzťahoch.

  

RAK – CANCER, 22. jún -22. júl, element VODA, vládnuca planéta MESIAC, modalita KARDINÁLNA, energia YIN 

Znamenie raka je spojené s príchodom leta. Ľudia narodení v znamení raka sú citliví, láskaví, empatickí, oddaný, ale i draví, odvážni a cieľavedomí. Dôležité sú pre nich emócie, typická je im intuícia. Sú to veľmi emocionálne založení ľudia, ochotní vždy druhým poradiť a pomôcť im pri riešení ich problémov. Element vody vplýva u raka na jeho kreativitu a tvorivosť. Pri nesprávnom vyvážení môžu byť nositelia tohto znamenia veľmi precitlivení. Pre znamenia rak je vládnucou planétou mesiac. Aj keď z hľadiska astronómie sa mesiac nepovažuje za planétu, pre raka je veľmi dôležitý a má na neho veľmi veľký vplyv. Silno pôsobí na jeho emócie, dokáže posilniť ale aj oslabiť jeho intuíciu. Rak vďaka svojej emocionálnej hĺbke a citlivosti má milujúcu povahu. Vyznačuje sa prirodzenými vodcovskými schopnosťami a dokáže motivovať ostatných. Medzi negatívne črty patrí jeho impulzívnosť, pretože niekedy koná bez toho, aby si následky svoja konania premyslel.  

LEV – LEO, 23. júl – 22. august, element OHEŇ, vládnuca planéta SLNKO, modalita PEVNÁ, energia YANG 

Odvážny, vášnivý, nezávislý, temperamentný, zdravo sebavedomý, húževnatý, schopný dotiahnuť veci do konca, tvrdohlavý, ochotný riskovať i oplývajú umeleckým nadaním -  to sú základné charakteristické črty tohto znamenia. Lev je človek uznávaný pre svoju priateľskosť, vždy je pripravený pomáhať, dá sa povedať, že až oddane slúži ostatným. Lev je prirodzený vodca, má dar motivovať ostatných v dosahovaní ich cieľov. Pri nesprávnom vyvážení energie ohňa však vyplávajú na povrch negatívne vlastnosti a črty ako egoizmus, egocentrizmus, nedočkavosť i drzosť. Oheň je silný element astrológie, ktorý ak je správne využitý dáva levovi veľa pozitívnych vlastností, na strane druhej mu môže spôsobiť aj veľa komplikácii. Túto energiu ohňa, ktorý výrazne ovplyvňuje znamenie leva povzbudzuje aj energia Slnka. Práve Slnko je vládnucou planétou znamenia lev, Slnko prináša svetlo a u leva vyzdvihuje jeho vnútorné svetlo, a pri správnom postavení dáva levovi charizmatický prejav a skutočne príjemné vonkajšie vyžarovanie. Lev má silnú túžbu byť uznávaný, rád sa obklopuje ľuďmi, ktorí ho obdivujú. Lev patrí medzi pevné znamenia, aj preto môžu mať osoby narodené v znamení leva ťažkosti s prispôsobovaním sa novým podmienkam.  

PANNA – VIRGO, 23. august – 22. september, element ZEM, vládnuca planéta MERKÚR, modalita POHYBLIVÁ, energia YIN 

Panna je inteligentná, láskavá, slušná, pracovitá, pokojná, rozvážna, a predovšetkým flegmatická. Pre pannu je dôležitý poriadok, ako vo veciach tak i vzťahoch a sústreďuje sa na maličkosti a detaily. Panna je pohyblivým znamením, keďže jej obdobie prichádza so zmenou v prírode, ktorou je koniec leta. Aj preto je panna prispôsobivá, flexibilná a ľahšie dokáže prijímať zmeny, neváha riskovať a skúšať nové veci.  Významná pre pannu je duševná pohoda, dôraz klade na zdravie psychické a fyzické. Element Zeme pannu silno uzemňuje, preto sú ľudia narodení v dátume panny stabilní, zameriavajú sa na hmatateľnosť, žijú tu a teraz. Nezaoberajú sa zbytočne minulosťou a netúžia ani po nereálnej budúcnosti. Vládnucou planétou panny je Merkúr – planéta komunikácie, ktorá panne dáva schopnosť jasne a efektívne komunikovať a tiež rozširuje jej intelekt a prispôsobivosť a posilňuje u nej logické uvažovanie. Vplyv vládnucej planéty môže byť až tak silný, že nositelia znamenia panna môžu prehnane premýšľať nad samým sebou, byť silno kritický voči sebe i ostatným alebo ich logické myslenie sa môže dostať do rozporu s ich emocionálnou zložkou a teda s tým, po čom ich srdce túži. 

 

VÁHY – LIBRA, 23. september – 22. október, element VZDUCH, vládnuca planéta VENUŠA, modalita KARDINÁLNA, energia YANG 

Znamenie Váhy sa vyznačuje črtami ako je obozretnosť, úprimnosť, vytrvalosť, typická im je aj tolerantnosť, spravodlivosť a férovosť, negatívnou črtou je manipulatívnosť,  ale tiež váhavosť. Váhy dlho uvažujú, kým sa rozhodnú, často to býva spojené s tým, že sa príliš zaoberajú názormi iných ľudí. Vzdušný element vytvára u váh túžbu po rovnováhe a harmónii. Dokážu sa rýchlo učiť, logicky uvažovať, sú dobrým rečníkom, ale i pozorným poslucháčom. Vládnuca planéta Venuša – planéta krásy a lásky - dáva Váham šarm, milosť a eleganciu i schopnosť spájať ľudí, vytvárať harmonické vzťahy, budovať silné partnerstvá,  tvoriť rovnováhu. Pre ostatných bývajú ľudia narodení v znamení Váhy veľmi príťažliví. Tiež vedia oceniť krásu, estetickosť i umeleckú hodnotu. Prijímajú všetko nové, vedia sa rýchlo a flexibilne prispôsobovať zmenám. Nemajú radi konflikty, majú schopnosť vnímať obe strany problému a navrhovať riešenia prospešné pre všetkých.  

ŠKORPIÓN – SCORPIUS, 23. október – 22. november, element VODA, vládnuce planéty PLUTO a MARS, modalita PEVNÁ, energia YIN 

Ľudia narodení v znamení škorpióna sa môžu pochváliť mnohými pozitívnymi vlastnosťami  ako ctižiadosť, disciplinovanosť, oddanosť, duchaplnosť. Je spojený s duchovnom a emóciami, je veľmi intenzívny a vášnivý, je milujúcim človekom. Má estetické cítenie, láka ho krása i inteligencia. Trpí však aj niektorými nedostatkami, medzi ktoré patrí napríklad žiarlivosť, podráždenosť, náladovosť, či prehnaná temperamentnosť. Škorpión sa vyznačuje spojitosťou s duchovnom a emóciami, dokáže vycítiť emócie druhých ľudí, je veľmi empatický i starostlivý. Je to človek so silným intelektom, je nesmierne bystrý, má silnú intuíciu, čo mu pomáha predísť rôznym problémom. Tento vplyv má na neho jeho vodný element, ktorý z hľadiska astrológie je prepojený s intuíciou a podvedomím. MARS ako vládnuca planéta poskytuje škorpiónovi odhodlanie a silu na plnenie cieľov, vďaka Marsu je dravý a energický, nakoľko je to planéta vitality a hnacej sily. Tiež dáva škorpiónovi schopnosť strategicky a analyticky myslieť, plánovať aj predvídať. Ako pevné znamenie môže mať problém prispôsobovať sa novým veciam, situáciám, vzťahom, zároveň sa sústreďuje na jeden cieľ. Náhle zmeny ani prekvapenia neobľubuje. Cení si aj finančnú istotu, s ťažkosťami robí veľké zmeny vo finančných rozhodnutiach. Je zaujatý sporením aj investovaním, vo svojich cieľoch sa zameriava na dosiahnutie dlhodobého finančného zabezpečenia.  Väčšiu otvorenosť k flexibilite mu dáva Pluto.  

STRELEC – SAGITTARIUS, 23. november – 21. december, element OHEŇ, vládnuca planéta JUPITER, modalita POHYBLIVÁ, energia YANG 

Ľudia narodení v znamení strelca sú priami, čestní, štedrí, veselí, ohľaduplní, starostliví. Elementom strelca je oheň, ktorý symbolizuje vášeň a energiu, strelcovi dodáva dobrodružnú povahu a odvahu. Je ochotný riskovať, a dosahovať v živote veľké ciele. Strelec hľadá nové veci, baží po nových skúsenostiach, vyhľadáva zmeny, nebojí sa ich. Jupiter ako najväčšia planéta slnečnej sústavy má na strelca veľmi významný vplyv i obrovský prínos. Strelec je vďaka vplyvu svojej planéty veľký optimista, energia strelca formovaná Jupiterom robí z neho dobročinného človeka, ktorý chce svet zmeniť na lepšie miesto pre život. Strelec je pohyblivé znamenie a preto sa dokáže rýchlo a flexibilne prispôsobovať zmenám, je otvorený novým príležitostiam i vzťahom, ako v osobnom i pracovnom živote. Jeho premenlivosť podporuje jeho zvedavosť, nebojí sa nových myšlienok i možností. Hľadá nové metódy ako povzbudiť vlastné ja. Problémy rieši svojsky,  niektorým ľuďom strelci pripadajú až veľmi bezstarostní. 

 

KOZOROŽEC – CAPRICORN, 22.december – 20. január, element ZEM, vládnuca planéta SATURN, modalita KARDINÁLNA, energia YIN 

Ctižiadostivosť, cieľavedomosť, usilovnosť, rozhodnosť, šetrnosť, tvorivosť, spoľahlivosť i múdrosť  - to všetko patrí medzi charakteristické črty kozorožca. Element Zeme ovplyvňuje u kozorožcov stabilitu a spoľahlivosť. Nechýbajú mu ambície a vďaka jeho disciplinovanosti dokáže dosiahnuť stanovené ciele, tie niekedy upriamuje na materiálne úspechy. K bytiu pristupuje s reálnym pohľadom, má praktický postoj k životu, rovnako pristupuje aj k riešeniu problémov.  Vyznačuje sa logickým myslením, ktoré často uplatňuje aj v jeho svete emócií. Vo vzťahoch si cení bezpečie a stabilitu. Je oddaný, ale rovnakú oddanosť vyžaduje aj od svojho partnera. U kozorožca sa môže vyskytnúť problém s vyjadrením pocitov, niekedy môže maž až problém otvoriť sa ostatným ľuďom. Saturn ako vládnuca planéta kozorožca veľmi silne vplýva u neho na lásku, prácu a financie a vo všetkých oblastiach mu dáva silu na prekonanie akýchkoľvek prekážok, a to vďaka jeho disciplinovanosti a húževnatosti. Ako základné znamenie hľadá v živote bezpečie, stabilitu a hodnoty, ktoré si v živote váži. Na strane druhej k tejto vyrovnanosti sa pripája jeho schopnosť prispôsobiť sa zmenám, prijímať ich a dokonca vyhľadávať zmeny, ktoré povedú k jeho osobnostnému rastu.   

VODNÁR – AQUARIUS, 21. január – 19. február, element VZDUCH, vládnuca planéta URÁN, modalita PEVNÁ, energia YANG 

Vodnár je človek so silnou intuíciou, bystrou komunikáciou, otvorenou mysľou, má schopnosť veci vysvetliť, významne poradiť a dokáže zdravo riešiť problémy. Je nezávislý a táto vlastnosť mu môže komplikovať vytváranie hlbších vzťahov. Váži si svoju slobodu, preto mnohí pokladajú vodnára za chladného. Opak je však pravdou, ide o priateľského človeka, ktorý si nesmierne váži vybudované vzťahy s ostatnými ľuďmi. Vodnár kladie dôraz na vlastnú vnútornú prosperitu rozvoj. Rád rozvíja svoje vlastné znalosti.  Vodnár má vládnucu planétu  Urán, najviac ju vystihuje tajomnosť, jedinečnosť i výstrednosť a teda tieto vlastnosti rovnako opisujú aj Vodnára. Ľudia narodení v tomto znamení sú preto svojrázni a nezávislí, vyznačujú sa určitou rebéliou, majú tendenciu vymykať sa zaužívaným zvykom. Na jednej strane sa zaujímajú o nové myslenie, nápady i technológie. Na strane druhej ako pevné znamenie môže mať problém prispôsobiť sa zmenám, či dokonca robiť ústupky. U Vodnára sa tiež prejavuje zmysel pre stabilitu i túžba po bezpečí.  

RYBY – PISCES, 20. február – 20. marec, element VODA, vládnuca planéta NEPTÚN, modalita POHYBLIVÁ, energia YIN 

Ryby sú vnímavé, veľmi emotívne a citlivé. Sršia tvorivosťou a kreativitou, blízka im je umelecká činnosť. Často snívajú, sú duchovne založené. Ide o priateľských ľudí a svoju citlivosť vnímajú veľmi intenzívne nie len pri svojich pocitoch a náladách ale aj pri ostatných. Sú veľmi empatickí a vnímajú potreby svojich blízkych. Elementom Ryby je voda, ktorá predstavuje neustály pohyb ako tečúca rieka, príliv a odliv morí a pohyb oceánov. Tiež ukazuje jej silu, vodu ako prírodný element totiž nič neprekoná, nič ju nepremôže. Rovnako je poskytovateľom života, bez vody by nič na planéte nedokázalo prežiť. To dokazuje aká významná je voda pre svoje znamenia, aký veľký vplyv má aj na nositeľov tohto vodného znamenia. Aj preto ryby dokážu načerpať energiu z kontaktu s vodou, napríklad kúpeľom, blízkosťou pri vode, pri mori, či prechádzkou popri rieke. Ryby vedia odhadnúť ľudí, sú dobrým pomocníkom i radcom. Vládnucou planétou je Neptún – planéta snov a predstáv. Ovplyvňuje teda ryby práve v tejto oblasti, a niekedy sú ryby až priveľkí snílkovia. Ako pohyblivé znamenie sa dobre prispôsobuje  meniacim sa okolnostiam a podmienkam. Vďaka tomu má prispôsobivú aj povahu. 

 mceclip0-26

Drevená Kata

unikátne & exkluzívne dekorácie a doplnky


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz