Vrátenie tovaru / Reklamácia

Podmienky vrátenia tovaru alebo reklamácie stanovujú Všeobecné obchodné podmienky

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (do 14 dní)

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

V tomto prípade, prosíme,

1. vyplňte Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odošlite spolu s tovarom na adresu Drevená Kata s.r.o., Veterná 19, 900 45 Malinovo.

2. Zároveň vyplnený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašlite elektronicky na emailovú adresu info@drevenakata.sk. Do predmetu správy uveďte "Vrátenie tovaru"

O doručení Vašej zásielky (tovaru) Vás budeme obratom informovať prostredníctvom e-mailu a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní Vám vrátime peňažné prostriedky na bankový účet uvedený vo formulári. Prosím, nezabudnite vypísať číslo účtu, kam majú byť finančné prostriedky odoslané!

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V uvedenom prípade nie je oprávnený kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani ak ide o zmluvu uzatvorenej na diaľku.

  

Reklamácia tovaru

Kupujúci v súlade so zákonom a Všeobecnými obchodnými podmienkami vady tovaru musí uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil alebo objektívne mohol zistiť.

V tomto prípade, prosíme, 

1. vyplňte Reklamačný formulár a spolu s reklamovaným tovarom odošlite na adresu Drevená Kata s.r.o., Veterná 19, 900 45 Malinovo.

2. Zároveň vyplnený reklamačný formulár zašlite elektronicky spolu s kópiou dokladu o kúpe reklamovaného tovaru na emailovú adresu info@drevenakata.sk. Do predmetu správy uveďte "Reklamácia tovaru"

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi, riadne a úplne vyplneným reklamačným formulárom a príslušenstvom predávajúcemu. Doklad o kúpe tovaru slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený priamo na internetovom obchode.

Následne Vám vydáme písomné (zaslaním e-mailu) potvrdenie o uplatnení Vašej reklamácie. Bez zbytočného odkladu rozhodneme o reklamácii a písomne (zaslaním e-mailu) Vás informujeme o výsledku reklamácie. 


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz